Trang chủ Quy trình CHỐNG THẤM BỒN HOA, BAN CÔNG, KHU TRỒNG CÂY, SÂN VƯỜN.

CHỐNG THẤM BỒN HOA, BAN CÔNG, KHU TRỒNG CÂY, SÂN VƯỜN.

Sử dụng INTOC-04, Keo Kháng Nước INTOC

Trộn hỗn hợp  theo công thức: 01kg INTOC-04  +  03kg nước  +  xi măng vừa đủ dẻo sệt (khoảng 08kg xi măng)
ta gọi là hồ dầu chống thấm (INTOC-04)

Thực hiện các bước sau:

1. Nếu mặt bê tông có dấu hiệu không kết dính với xi măng mới, ta cần tạo nhám theo phương pháp cắt nghiêng.

2. Vệ sinh bề mặt.

3. Dùng
Keo Kháng Nước INTOC trét vào các nơi tiếp giáp giữa ống nước và bêtông lúc khô ráo và sạch (kể cả các ống cấp thoát nước trên vách tường).

4. Tạo ẩm bằng nước nhiều lần để bảo đảm bề mặt bêtông trước khi thi công phải đạt độ ẩm tốt.

5. Tô một lớp
keo dán gạch dẻo sệt (dạng bột xi măng + nước) dày khoảng 1mm để tạo liên kết.

6. Tô phủ lớp
hồ dầu chống thấm (INTOC-04) hơi đặc lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm.

7. Ngay sau đó phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ M.75 dày khoảng 10mm lên trên. 
Lớp vữa bảo vệ phải thật nhão để khi thao tác không ảnh hưởng đến lớp hồ dầu chống thấm.

*Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.

* Phải chống thấm chân các vách tường cao khoảng 20cm trước khi chống thấm sàn, với quy trình tương tự.
Nếu là tường gạch thì phải tô lớp vữa mỏng lên tường gạch rồi mới tô lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) và vữa bảo vệ (không tô hồ dầu chống thấm trực tiếp lên gạch).

* Nếu là khu trồng cây hoặc bồn hoa phải chống thấm lên hết vách. Và sau khi chống thấm xong, phải thi công lớp hoàn thiện là lớp bê tông đá mi (thay cho lớp vữa bảo vệ) dày ít nhất 30mm để rể cây không ăn sâu vào vào chống thấm.

Ghi chú:
- Sau 24h trở đi (nhưng không quá 7 ngày) phải cán lớp hoàn thiện lên trên và trong thời gian này cần bảo dưỡng bằng nước liên tục cho đến khi cán lớp hoàn thiện xong.
- Định mức: 1kg Intoc-04/khoảng 1,7 m2.


CẤU TẠO CHỐNG THẤM SÂN VƯỜN, BỒN HOA


Video minh hoạ tô hồ dầu chống thấm + vữa bảo vệ
Tự hào công nghệ Việt 100%