Trang chủ Quy trình CHỐNG THẤM CHO VÁCH TƯỜNG ĐÃ XÂY GẠCH

CHỐNG THẤM CHO VÁCH TƯỜNG ĐÃ XÂY GẠCH

Phương án 1: Sử dụng:  Intoc-06

Chống thấm cho mặt ngoài tường đã tô vữa hoặc đã sơn nước.


Thực hiện các bước sau:

  1. Bề mặt trước khi chống thấm cần sạch sẽ, khô ráo.  

  2. Quậy đều sản phẩm (không pha chế gì thêm), dùng cọ lăn (hoặc máy phun) lăn từ từ qua lại nhiều lần cho sản phẩm thẩm thấu vào tường.

Sau 24h lớp chống thấm có tác dụng.


Định mức: Khoảng 4m2/kg (trên vữa tô)

Khoảng 7m2 - 10m2/kg (trên bề mặt đã sơn nước)


Chú ý: Sau khi lăn chống thấm Intoc-06, màu sắc sơn thay đổi không đáng kể, bóng láng hơn và có thể chùi rửa vết bẩn được.


Phương án 2: 
Sử dụng  Intoc-04

Áp dụng cho những vùng có khí hậu khắc nghiệt, biên độ nhiệt cao, mưa dầm liên tục trong thời gian dài.

Trộn hỗn hợp theo công thức:

                       01kg Intoc-04  +  03kg nước  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt.

                                                                                  (khoảng 08kg ximăng)

ta gọi là hồ dầu chống thấm (INTOC-04)

Thực hiện các bước sau:

  • Tô 01 lớp vữa chống thấm mỏng để che lớp gạch và tạo phằng bề mặt (lớp vữa chống thấm được trộn bằng hỗn hợp nước 1kg Intoc 04 + 3 kg nước)

  • Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (INTOC-04) lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 03mm

  • Khi hồ dầu chống thấm (INTOC-04) vừa ráo mặt, ta tiến hành phủ nhẹ nhàng lớp vữa hoàn thiện bên ngoài.

  • Lớp vữa hoàn thiện tốt nhất nên tô 2 lần: sau khi hồ dầu chống thấm (INTOC-04) vừa ráo mặt ta tiến hành tô lớp hoàn thiện lần 1 dày khoảng từ 3-10mm, Sau khi lớp 1 đã se mặt, ta tiến hành tô lớp 2 hoàn thiện bề mặt.

  • Sau 24h, ta phải bảo dưỡng bằng nước 2 lần/ngày vào lúc sáng sớm và chiều tối. Bảo dưỡng trong khoảng 3 ngày.

Định mức:  1kg Intoc-04 / khoảng 2m2
Tự hào công nghệ Việt 100%