Trang chủ Quy trình CHỐNG THẤM SÀN TẦNG HẦM (chống thấm thuận trên bêtông lót)

CHỐNG THẤM SÀN TẦNG HẦM (chống thấm thuận trên bêtông lót)

Sử dụng INTOC-04A:

Sau khi thi công bêtông lót và lắp đặt xong cốt thép dầm và sàn đáy tầng hầm, tiến hành thi công chống thấm theo qui trình sau:      

Yêu cầu
:
Bề mặt bêtông lót phải bằng phẳng, chắc (thích hợp nhất là bêtông đá1x2, đá 4x6…).
Copha cạnh móng, dầm giằng phải xây gạch và tô vữa.

Chuẩn bị:
Vệ sinh và dùng nước tạo ẩm ( nhưng không đọng nước) trên bề mặt bêtông lót.

Thi công:  
Đối với cạnh móng dầm giằng sau khi xây gạch thay cho coffa:
Đối với cạnh móng, dầm giằng sau khi xây gạch thay cho coffa ta tiến hành dùng bình tưới (hoặc máy phun) tưới đều Intoc-04A( nguyên chất)
trên lên bề mặt gạch đã tô vữa cho đến khi ướt đẫm bề mặt và các ngóc ngách.

Đối với đáy sàn và đáy dầm (trên bề mặt bêtông lót):
- Pha trộn hỗn hợp theo công thức: 01 kg Intoc-04A  +  01kg nước  +  01 kg ximăng
- Dùng bình tưới, tưới đều hỗn hợp trên lên bề mặt bêtông lót cho đến khi ướt đẫm bề mặt và các ngóc ngách.
- Trong vòng 03 giờ trở lại, có thể tiến hành đổ bêtông, nhưng tốt nhất là nên tiến hành ngay trước khi đổ bêtông.
- Định mức:  1kg Intoc- 04A/ khoảng 2m2.
- Nguyên lý: Intoc-04A thẩm thấu vào phần ngoài cùng của lớp bêtông mới đổ, tạo thành một lớp chống thấm ở phần đáy, không tách rời với bêtông đáy,
bền theo kết cấu vật liệu.  

                   

CẤU TẠO CHỐNG THẤM SÀN TẦNG HẦM TRÊN BỀ MẶT BÊTÔNG LÓT

(Trường hợp đã sàn tầng hầm đã đổ bê tông rồi thì ta tiến hành chống thấm nghịch mặt trên sàn theo quy trình Intoc 04 giống như đáy hồ bơi)


Tự hào công nghệ Việt 100%