Trang chủ Quy trình HỒ NƯỚC NGẦM, HỐ THANG MÁY, HỒ BƠI, BỂ NƯỚC MÁI

HỒ NƯỚC NGẦM, HỐ THANG MÁY, HỒ BƠI, BỂ NƯỚC MÁI

Chống thấm từ mặt trong bêtông (Chống thấm thuận)

Sử dụng Intoc-04, Intoc-DN, Keo Kháng Nước Intoc.

Trộn hỗn hợp  theo công thức: 01kg Intoc-04  +  03kg nước  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt. (khoảng 08kg ximăng)
ta gọi là hồ dầu chống thấm (INTOC-04)

Thực hiện các bước sau:

  1. Vệ sinh bề mặt.

  2. Dùng Keo Kháng Nước Intoc (trộn với cát khô theo hướng dẫn trên bao bì) trét vào các nơi tiếp giáp giữa ống nước và sàn bêtông (nếu có), lúc khô ráo và sạch.

  3. Đục theo hình chữ V dọc theo vị trí mạch ngừng.

Nếu có rò rỉ nước thì phải gắn ống (xem Qui trình chống thấm ngược) rồi trám bít vị trí rò rỉ nước xung quanh ống bằng INTOC-DN

Sau đó phủ 01 lớp hồ dầu chống thấm (INTOC-04) gần lấp đầy vị trí chữ V rồi phủ lớp vữa bảo vệ sao cho lấp đầy và tạo phẳng lại bề mặt vị trí mạch ngừng chữ V đã đục.

  1. Ở các vị trí khác cũng cần trám bít các lỗ rò rỉ nước (nếu có) bằng Intoc-DN trước khi chống thấm.

  2. Phun nước tạo ẩm nhiều lần để bảo đảm bề mặt bêtông trước khi thi công phải đạt độ ẩm tốt.

  3. Tô 01 lớp keo dán gạch dẻo sệt( dạng bột xi măng + nước)  dày khoảng 1mm để tạo liên kết..

  4. Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm, khi hồ dầu chống thấm (INTOC-04) vừa ráo mặt, phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ M.75 dày khoảng 10mm lên trên.

  5. Sau khi lớp vữa bảo vệ khô, ta quét tăng cường thêm 01 lớp hồ dầu chống thấm (INTOC-04) loãng.


Nên thi công chống thấm vách bêtông trước khi chống thấm đáy để tránh giẫm đạp lên bề mặt vừa chống thấm.

Đối với đáy : ngay sau khi tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) hơi đặc,  lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm thì tô phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ M.75 ( thật nhão) dày khoảng 10mm lên trên.
Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.

Định mức:  1kg Intoc-04 / khoảng 2m2 .

Ghi chú:

Sau 24h trở đi (nhưng không quá 7 ngày) phải cán lớp hoàn thiện lên trên và trong thời gian này cần bảo dưỡng bằng nước liên tục cho đến khi cán lớp hoàn thiện xong.
Định mức:  1kg Intoc-04 / khoảng 2m2 .

CẤU TẠO CHỐNG THẤM TẠI HỒ NƯỚC, HỐ THANG MÁY


Tự hào công nghệ Việt 100%