top of page

Nguyên tắc 4 - 1
(4 Đừng – 1 Nên)

4 ĐỪNG:


1. Đừng tin nhiều vào lý thuyết chống thấm.
Chống thấm không có Quy chuẩn bắt buộc nào cả và không có Giáo trình giảng dạy trong các trường chuyên ngành Xây dựng nên phần lý thuyết bất ổn.Thật vậy, theo QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng: kể từ 01.01.2018 bỏ tất cả Quy chuẩn bắt buộc cho vật liệu chống thấm.


2. Đừng cho rằng chống thấm ngoại thì phải tốt.
Tình trạng thấm tại nhiều nước vẫn ở mức cao, thậm chí một số tài liệu nghiên cứu tại Mỹ cho rằng không thể chống hiệu quả cho tầng hầm mà phải đối phó bằng hệ thống: mương dẫn + bơm nước + tường che chắn,... và phải duy trì hệ thống này suốt tuổi thọ công trình. Hầu hết các tầng hầm áp lực nước cao tại VN đều phải sử dụng hệ thống này.
Link tham khảo:
https://docs.google.com/document/d/1JOyw5zs5ua7SZkbO_d7GE2DXbdLDSezC8XsGP1ExzVM/edit?usp=sharing
https://www.chongthamintoc.com.vn/tinh-trang-tham-tai-phap-pna


3. Đừng cho rằng sản phẩm đã được sử dụng cho nhiều công trình quy mô lớn là hiệu quả.
Nhiều công trình lớn đang bị thấm.
Link tham khảo:
https://drive.google.com/file/d/0B53bzj6Mlk0oTlVlZFREZEJEUmM/view?usp=sharing


4. Đừng tin nhiều vào hứa hẹn bảo hành.
Thực tế đã có không ít đơn vị chống thấm vì nhiều lý do khác nhau không thực hiện công tác bảo hành đúng như đã cam kết.

1 NÊN:

Nên chọn những sản phẩm chống thấm nào chứng minh được đã có nhiều công trình sử dụng hiệu quả trên 10 năm, 20 năm.
Kiểm chứng qua Thư khen, phát biểu của các Chuyên gia, Khách hàng uy tín hoặc Khảo sát thực tế tại công trình.

bottom of page