• Intoc

Cám ơn Tạp chí TheLEADER - Xuân 2021 đã có bài chia sẻ:

"Ông tin rằng một ngày nào đó, công nghệ chống thấm tầng hầm không cần mương dẫn bơm nước của Intoc sẽ được áp dụng ở nhiều quốc gia, bởi nhiều ưu điểm mà nó mang lại như: đơn giản, không ẩm mốc, không chiếm không gian, kéo dài tuổi thọ công trình và đặc biệt chi phí chỉ chiếm 1/5 so với các giải pháp ngoại"

▪︎Ngoài ra giải pháp Intoc chống thấm sàn mái không dựa theo tính đàn hồi, hồ bơi trên cao không cần 2 đáy,.... đã áp dụng hiệu quả suốt 20 năm qua nhờ tính năng khác biệt : " xi măng đẩy nước" của INTOC-04, INTOC-04N. (Xin ấn vào link dưới đây để xem bài viết)


Ông Đỗ Thành Tích, Giám Đốc Cty Tân Tín Thành


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftheleader.vn%2Fnews-1612603248696.htm%3Ffbclid%3DIwAR0TeRYB9UmrxKGaez0ubTRTuM7IwOR_DdbbGhLVVrop2CgaGjZNCvm8mXQ&h=AT39UikPcpdP6uF2jmYAADxeTl_2jok7sEVbw-8UPEIcgdNzRgm6ag_KEqUVNtBgCPkL8GqDzmNRQHrfPja8dtSRb-RL00NkMgevIgxXra3o7gXFPA-siNsHPzUWQT7uzdgT&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT26MVhrMUCatFKHAdYmZ9gs_r_J0UUwpMw19_vMvfx8x_XZxtAcWGyrbjkJ9VzKbu2juSsQMNfswd8bHSGcWbKFsvnB28jDATPT237e8dUAqQFsWUF7aUrascip_w_xw6OB77tlN52qlxKColnLujeAFQ


4 views0 comments