• Intoc

Chân thành cám ơn BBT

Tạp chí KIẾN TRÚC & ĐỜI SỐNG - Hội KTS TPHCM - số 8/2020.

đã cho đăng bài phỏng vấn tôi về Intoc một cách trang trọng ngay ở phần đầu tạp chí - như một động lực ý nghĩa cho một sản phẩm Công nghệ Việt 100% !

▪︎ Link tham khảo:

https://ktds.vn/ong-do-thanh-tich-chu-tich-tong-giam-doc...
2 views0 comments