• Intoc

Hội thảo Quốc tế về "Phát triển bền vững" CUTE 2016 Đại học Tôn Đức Thắng

Một số hình ảnh của INTOC tại Hội thảo Quốc tế về "Phát triển bền vững" CUTE 2016

Đại học Tôn Đức Thắng 12.04.2016


Bài viết trên website Đại học Tôn Đức Thắng:

http://old.tdt.edu.vn/index.php/s-ki-n-dang-di-n-ra/1925-h-i-th-o-qu-c-t-v-phat-tri-n-b-n-v-ng-trong-xay-d-ng-quy-ho-ch-do-th-va-k-thu-t-giao-thong-international-conference-on-sustainable-development-of-civil-urban-and-transportation-engineering-cute-2016-2CHỐNG THẤM INTOC - CÔNG TY TNHH TÂN TÍN THÀNH

GP số 4102006848 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 12/10/2001

  • Facebook - White Circle
đã thông báo bộ công thương.png

© Copyright 2019 - INTOC
All right reserved