Hội thảo tại ĐH Hutech

Updated: May 15, 2020

Con đường còn dài !

Hai hôm trước báo cáo tại ĐH Văn Lang, hôm nay vừa trình bày tham luận trong Hội thảo tổ chức tại ĐH Hutech, sáng sớm mai tiếp tục hành trình đến Bình Dương chia sẻ chuyên đề Chống thấm cùng với Khoa Xây dựng ĐH Thủ Dầu Một.

Hơi vất nhưng vui mà, chắc nhờ đam mê !

-- Đỗ Thành Tích --
11 views0 comments

Recent Posts

See All