INTOC tại công trình ở Campuchia

. INTOC tại một công trình ở Campuchia trong những ngày cận Tết Kỷ Hợi !

**************

Bạn Thành Tín - phụ trách thị trường nước ngoài - tại công trình.2 views0 comments