Buổi chia sẻ tại Cty TTAD

Updated: May 15, 2020

Buổi chia sẻ chủ đề chống thấm chiều nay rất thiết thực & hiệu quả nhờ sự quan tâm của anh Phạm Anh Tuấn - TGĐ và anh em Cty TTAD (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh). Xin cám ơn tất cả!