5 ý kiến của khách hàng và chuyên gia uy tín tiêu biểu

Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn
Chủ tịch Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

PGS.TS. Phạm Hồng Luân
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
tại “Hội thảo Công nghệ Xây dựng 2018” do Group 500 KSXD tổ chức

Trung tá, Thạc sĩ Phạm Xuân Viên

Giám đốc khách sạn Victory
Hồ bơi tầng 6 sử dụng INTOC hiệu quả suốt 18 năm qua

Ông Tào Văn Nghệ

Giám đốc khách sạn REX
Hồ bơi tầng 5 sử dụng INTOC hiệu quả suốt 5 năm qua

KTS. Phạm Thanh Truyền

Tổng giám đốc Cát Mộc Group
tại Hội thảo ĐH Kiến trúc TPHCM - 28.03.2018

KTS. Phạm Thanh Truyền

Tổng giám đốc Cát Mộc Group
tại Hội thảo ĐH Kiến trúc TPHCM - 28.03.2018

Thư xác nhận - Ý kiến các Chuyên gia và Khách hàng đã sử dụng INTOC