top of page

CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "CHỐNG THẤM"

Với các đóng góp trong lĩnh vực chống thấm, INTOC rất vinh dự được phối hợp với các Hội Kiến Trúc Sư, các Trường Đại Học để  để tổ chức các hội thảo chuyên đề "Chống Thấm".

Tại đây các chuyên gia, thầy cô, và sinh viên gặp nhau để cùng làm sáng tỏ vấn nạn thấm dột không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới.

Trên 25

Trường đại học, hội Kiến trúc sư,
công ty tư vấn thiết kế,
và công ty xây dựng
đã phối hợp cùng INTOC

Trên 30

Buổi hội thảo, báo cáo
đã được tổ chức

Trên 6000

Sinh viên và các
Chuyên gia xây dựng
tham dự.

HỘI KIẾN TRÚC SƯ
VIỆT NAM

HỘI KIẾN TRÚC SƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC TẾ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH