top of page

Tình trạng thấm trên thế giới:

Khảo sát tình trạng thấm tại TP.HCM - ĐH Bách Khoa TP.HCM, đăng trên Tạp chí Xây Dựng 12.2016
84.35% công trình dưới 10 năm bị thấm

XD1.jpg
XD2.jpg
XD3.jpg

Nghiên cứu của Đại học Minnesota, Mỹ đưa ra kết luận:
Mương dẫn là giải pháp cuối cùng để giải quyết thấm ở tầng hầm, các biện pháp trước đó không thành công.
https://extension.umn.edu/moisture-and-mold-indoors/moisture-basements-causes-and-solutions

Minnesota.jpg

Sở Tài nguyên Thiên nhiên bang Missouri, Mỹ:
"Rất ít, thậm chí là không có tầng hầm nào có thể chống thấm được"
"Mương dẫn bơm nước là biện pháp tốt nhất"

dnr.mo.gov/document-search/basement-yard-water-problems-pub2931/pub2931

Bo tai nguyen 1.jpg
Bo tai nguyen 2.jpg
Bo tai nguyen 3.jpg

Bob Vila - chương trình truyền hình chuyên tư vấn cải tạo nhà tại Mỹ:
“Không có cái gọi là chống thấm tầng hầm. Mấu chốt là giảm lượng nước chảy vào và bơm nước ra trước khi nó ảnh hưởng tới nhà bạn.”
https://www.bobvila.com/articles/bob-vila-radio-basement-waterproofing/

Bob.jpg

Tiến sĩ Phan Ngọc Anh (đang sống và làm việc tại Pháp) phát biểu về tình trạng thấm tại Pháp
tại Hội thảo "Vấn đề thấm và chống thấm cho các công trình xây dựng"

Hoi thao.jpg
bottom of page