top of page

Ngổn ngang chuyện
"Chống thấm"

Tạo dốc tốt
thì
không thấm?

Chống thấm ngoại
thì phải tốt?

Làm như vậy
không thấm
mới là lạ!

Chọn
chống thấm tốt làm gì?

Thi công sai vẫn thấm!

Test
"không thấm"
sao vẫn thấm?

Tại sao chống thấm thỏa các Tiêu chuẩn Việt Nam vẫn không thể suy ra đảm bảo chất lượng?

bottom of page