top of page

CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
"CHỐNG THẤM"

INTOC rất vinh dự được tin tưởng để phối hợp thực hiện hội thảo với các trường Đại học, các chuyên gia đầu ngành xây dựng

HỘI KTS VIỆT NAM

HỘI KTS TP.HCM

HỘI THẢO QUỐC TẾ CÔNG TRÌNH NGẦM