top of page

Công trình INTOC đã thi công

Bridge

Trung tâm thương mại GIGAMALL

INTOC đã chống thấm khô ráo toàn bộ khoảng 5000 m2 vách hầm Barrette, mà trước đó đã có ít nhất 5 đơn vị với sản phẩm ngoại nhưng không thể xử lý khô ráo tại chỗ chứ chưa nói đến hiệu quả lâu dài.

Bridge

Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center

Bridge

Chùa Quán Sứ

Bridge

Nhà máy xe hơi FORD

Hầm kỹ thuật nhà máy xe hơi FORD, tỉnh Hải Dương

Bridge

Khách sạn Victory

INTOC đã chống thấm hồ bơi trên cao tầng 6, khách sạn Victory, hiệu quả suốt 20 năm qua, mà trước đó đã có không dưới 4 đến 5 đơn vị xử lý nhưng không thành công.

Bridge

Khách sạn REX

Hồ bơi trên cao khách sạn REX

Bridge

Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Tầng hầm Barrette

Bridge

Bệnh Viện 115

Bridge

Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Bridge

Sàn mái Khang Điền

bottom of page