top of page

Khách sạn Victory

INTOC đã chống thấm hồ bơi trên cao tầng 6, khách sạn Victory, hiệu quả suốt 20 năm qua, mà trước đó đã có không dưới 4 đến 5 đơn vị xử lý nhưng không thành công.

Khách sạn Victory
bottom of page