top of page

KỸ THUẬT CẦN BIẾT:
QUI TRÌNH CHỐNG THẤM INTOC-04

 

- Lắc đều và pha trộn các hỗn hợp sau:

1/ Hồ dầu chống thấm (hdct):

        [ 01kg INTOC-04  +  03kg nước]  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt (khoảng 08kg ximăng)

2/ Vữa chống thấm (vct):

        [ 01kg INTOC-04  +  03kg nước]  +  [ximăng + cát]

 

- Tiến hành các bước sau:

  1. Tạo nhám theo phương pháp cắt nghiêng ( <= quý khách click vào đây để xem hướng dẫn).

  2. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt. Phun nước tạo ẩm nhiều lần. Dùng cọ cọng cứng quét hdct qua lại nhiều lần các rãnh cắt nghiêng, đảm bảo lắp đầy các rãnh.

  3. Ngay sau đó, tô phủ lớp hdct  lên trên bề mặt bê tông dày khoảng 04mm.

  4. Chờ đến khi lớp hdct vừa ráo mặt (ấn tay còn mềm nhưng không nhão, không dính tay nhiều), tô phủ nhẹ nhàng lớp vct dày khoảng 10mm lên trên.

- Nên thi công chống thấm vách bêtông trước khi chống thấm đáy để tránh giẫm đạp lên bề mặt vừa chống thấm.

- Đối với đáy : ngay sau khi tô phủ lớp hdct hơi đặc (thêm lượng xi măng), lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm thì tô phủ nhẹ nhàng lớp vct thật nhão (giảm lượng xi măng) dày khoảng 10mm lên trên. Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.

- Định mức:  1kg INTOC-04 / khoảng 1.2 -> 1.5 m2.  - Sau 24h trở đi (nhưng không quá 7 ngày) tiến hành cán lớp vữa hoàn thiện lên trên, trong thời gian này cần bảo dưỡng bằng nước liên tục cho đến khi cán lớp hoàn thiện xong.

 

bottom of page