Metro

Tại một công trình ngầm Metro

Tường vây Barrette: dày khoảng 1.5m vẫn bị thấm và giải pháp chính là mương dẫn + bơm nước + tường che chắn.

Hầm khoan vòm công nghệ TBM: Bắn foam tại các vị trí thấm.

CHỐNG THẤM INTOC - CÔNG TY TNHH TÂN TÍN THÀNH

GP số 4102006848 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 12/10/2001

  • Facebook - White Circle
đã thông báo bộ công thương.png

© Copyright 2019 - INTOC
All right reserved