top of page

Nhà máy xe hơi FORD

Hầm kỹ thuật nhà máy xe hơi FORD, tỉnh Hải Dương

"Trong 2 năm qua, đơn vị đã xử lý bằng nhiều biện pháp chống thấm với nhiều loại vật liệu chống thấm trong và ngoài nước nhưng đều không hiệu quả...
Sau 2 ngày thì công dưới sự hướng dẫn của INTOC, toàn bộ tầng hầm đã khô ráo, không còn dấu hiệu thấm nước."

Nhà máy xe hơi FORD
bottom of page