INTOC-04A

Chống thấm đáy tầng hầm (thi công trên bê tông lót)

Chống thấm ngay sau khi đổ sàn bê tông

INTOC-04A Thông tin sản phẩm.png