Buổi chia sẻ tại Build.vn

Updated: May 3

Xin cảm ơn anh Đỗ Thành Tích đã chia sẻ rất thật lòng với các bạn trẻ tại cộng đồng tự học xây dựng Build.vn.

https://www.facebook.com/watch/?v=2663416890585198


Phần chia sẻ của Mentor Đỗ Thành Tích.
1 view0 comments