top of page

Tiến sĩ Phan Ngọc Anh phát biểu về tình trạng thấm tại Pháp

   Intoc vinh dự được mời báo cáo online chủ đề về Chống thấm với Cộng đồng Kỹ sư Xây dựng người Việt đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài ngày 28.6.2020. Tại Hội thảo này, tiến sĩ Phan Ngọc Anh - đang Giảng dạy và làm việc tại Pháp cho biết: có khu vực tại Pháp tỷ lệ thấm sàn mái lên đến 99% !

Seminar.jpg
bottom of page