top of page

Trung tâm thương mại GIGAMALL

INTOC đã chống thấm khô ráo toàn bộ khoảng 5000 m2 vách hầm Barrette, mà trước đó đã có ít nhất 5 đơn vị với sản phẩm ngoại nhưng không thể xử lý khô ráo tại chỗ chứ chưa nói đến hiệu quả lâu dài.

Video tham khảo trước và sau khi thi công bằng sản phẩm INTOC

Tầng hầm Barrette tại Gigamall trước khi thi công.

Với chống thấm INTOC , tầng hầm hoàn toàn khô ráo mà không cần mương dẫn + bơm nước + tường phụ che chắn...

Ngày 31.7.2020, phòng Kiểm soát chất lượng thi công Công ty Coteccons tham quan và xác nhận hiệu quả của INTOC.

Trung tâm thương mại GIGAMALL
bottom of page