top of page

Chua QS-HN

Chi phí sửa chữa lên đến hàng tỷ đồng

Chùa đã phải sửa chữa đến 4 lần, mỗi lần phải đục bỏ và mài, vệ sinh các lớp chống thấm cũ

bottom of page