top of page

Chống thấm duy nhất được đông đảo
Chuyên gia, Khách hàng uy tín xác nhận

đã hiệu quả thực tế suốt 20 năm qua

 Trước (vách Barrette) 

 Sau khi INTOC thi công 

Khô ráo những
hạng mục khó nhất

Chống thấm triệt để hoàn toàn
vách hầm Barrette mà
không cần mương dẫn.

Bền hơn
20 năm

Là sản phẩm gốc xi măng nên
INTOC bền theo tuổi thọ bê tông.
Hiệu quả đã được chứng minh thực tế.

INTOC slogan - Tự hào công nghệ Việt 100%
bottom of page