top of page

Khô ráo những
tầng hầm khó nhất

Chống thấm triệt để hoàn toàn
vách hầm Barrette mà
không cần mương dẫn.

Bền hơn
20 năm

Là sản phẩm gốc xi măng nên
INTOC bền theo tuổi thọ bê tông.
Hiệu quả đã được chứng minh thực tế.

 Trước (vách Barrette) 

 Sau khi INTOC thi công 

CÓ GÌ ĐÓ 2.jpg

INTOC là thương hiệu chống thấm duy nhất được đông đảo Chuyên gia, Khách hàng uy tín xác nhận hiệu quả tại các công trình thực tế trên 20 năm qua, trong đó có nhiều hạng mục đã chống thấm nhiều lần, kéo dài nhiều năm với chống thấm ngoại mà không thành công !

INTOC slogan - Tự hào công nghệ Việt 100%
bottom of page