Khô ráo những
tầng hầm khó nhất


Chống thấm triệt để hoàn toàn
vách hầm Barrette mà
không cần mương dẫn.

Bền hơn
20 năm


Là sản phẩm gốc xi măng nên
INTOC bền theo tuổi thọ bê tông.
Hiệu quả đã được chứng minh thực tế.

 Trước (vách Barrette) 

 Sau khi INTOC thi công