top of page

Khô ráo những
tầng hầm khó nhất

Chống thấm triệt để hoàn toàn
vách hầm Barrette mà
không cần mương dẫn.

Bền hơn
20 năm

Là sản phẩm gốc xi măng nên
INTOC bền theo tuổi thọ bê tông.
Hiệu quả đã được chứng minh thực tế.

 Trước (vách Barrette) 

 Sau khi INTOC thi công 

INTOC slogan - Tự hào công nghệ Việt 100%
bottom of page